Royal Danish Brass - Copenhagen
Keld Jørgensen, Baunevænget 31, Nødebo, DK-3480 Fredensborg
phone: +45 48475662 mobile: +45 20813462
 


Oscar Fransson *1975

trompet, cornet, flügelhorn

trumpet, cornet, fluegel horn


Uddannet ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med docent Christer Nilsson som hovedfagslærer

Free-lance musiker i Øresundregionen med kontrakter i flere orkestre, fx Helsingborg Symfoniorkester og Det Kongelige Kapel


Trained at The Royal Danish Academy of Music with Christer Nilsson as trumpet teacher

Free-lance musician with contracts i various orchestras, Hälsingborg Symphony Orchestra and Royal Danish Orchestra/Royal Opera House, Copenhagen